Welke officiële documenten moet u beëdigd laten vertalen?

officiële documenten

Niet in alle gevallen heeft u een beëdigde vertaling nodig. Doorgaans hoeven alleen vertaalde officiële documenten te worden beëdigd zoals notariëlen akten, processtukken, overeenkomsten en documenten uit  de burgerlijke stand. Daarnaast is een beëdigde vertaling alleen zinvol als de documenten voor formele doeleinden dienen te worden gebruikt. 

Bijgaand vindt u een overzicht van de documenten die vaak beëdigd vertaald dienen te worden:

NOTARIELE AKTEN

– Oprichtingsakte
– Statuten
– Aandeelhoudersregister
– Koopakte
– Verklaring van Erfrecht
– Testament

PROCESSTUKKEN

– Deurwaardersexploot
– Beslagrekwest
– Insolventieverklaring
– Dagvaarding
– Verzoekschrift
– Verweerschrift
– Vonnis
– Beschikking
– Proces-Verbaal
– Producties

OVEREENKOMSTEN

– Arbeidsovereenkomst
– Pensioenovereenkomst
– Koopovereenkomst
– Huurovereenkomst

UITTEKSELS UIT DE BURGERLIJKE STAND

– Geboorteakte
– Huwelijksakte
– Overlijdensakte
– Akte Geregistreerd Partnerschap
– Uittreksel uit het Bevolkingsregister
– Scheidingsakte
– Rijbewijs
– Paspoort

ANDERE OFFICIELE DOCUMENTEN

– Diploma
– Cijferlijst
– Juridisch advies
– Referentie
– Werkgeversverklaring
– Fiscaal overzicht
– Loonstrook
– Certificaat

een beëdigd vertaler werkt met officiële documenten

Tot slot het volgende over de beëdigde vertaling van officiële documenten

De beëdigde vertaling dient door een beëdigd vertaler te worden gemaakt en te zijn voorzien van een handtekening en ambstempel. De beëdigd vertaler dient te zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers en zich te houden aan de gedragscode voor beëdigd vertalers. 

Een beëdigde vertaling van een officieel document wordt wereldwijd erkend, maar sommige landen en instanties vereisen dat de vertaling ook gelegaliseerd worden. In de meeste gevallen is de korte legalisatieprocedure dan van toepassing, maar soms dient de uitvoerige legalisatieprocedure te worden gevolgd. Meer informatie hierover vindt u op onze legalisatiepagina.