Een beëdigde vertaling Zweeds door een officieel geregistreerde vertaler

Zoekt u een beëdigde vertaling Zweeds-Nederlands of Nederlands-Zweeds door een officiële registervertaler? Dan zit u goed bij ons. Wij helpen u graag met een beëdigde vertaling Zweeds-Nederlands of een beëdigde vertaling Nederlands-Zweeds van uw officiële stukken. Vrijwel dagelijks verzorgen wij de beëdigde vertaling van officiële documenten zoals een notariële akte, een processtuk, een uittreksel uit de burgerlijke stand, een overeenkomst  of een diploma. Wij werken voor niet alleen voor bedrijven en overheidsinstanties, maar ook voor particulieren. Als professioneel vertaalbureau we als geen ander wat er allemaal komt kijken bij de beëdigde vertaling van een officieel document. Wij adviseren u graag op dit gebied.

beëdigde vertaling Zweeds

Officieel erkende vertalers

Al onze beëdigd vertalers Zweeds zijn vanuit overheidswege officieel erkend. Ze zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en staan ingeschreven in het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch. Zij houden hun vaardigheden bij door jaarlijks opleidingen en seminars op hun vakgebied te volgen. Dit is vanuit overheidswege verplicht om de status van beëdigd vertaler te behouden. 

Strikte procedures voor de beste kwaliteit

Wij hebben nauw omschreven kwaliteitsprocedures. Onderdeel van deze procedure is dat iedere beëdigde vertaling wordt gemaakt door een ervaren beëdigd vertaler en vervolgens gecontroleerd door een tweede beëdigd vertaler op zaken als stijl, terminologie, volledigheid, spelling en interpunctie. U ontvangt u dus altijd van ons een gereviseerde beëdigde vertaling Zweeds van uw officiële document.

Wat komt er allemaal kijken bij beëdigde vertaling Zweeds?

Bij een beëdigde vertaling wordt na het vertaalproces de vertaling aan het originele document gehecht. Bij de beëdigde vertaling wordt een verklaring bijgevoegd van de beëdigd vertaler Zweedsdat deze vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van het brondocument en naar eer en weten is gemaakt. Verder staan op de beëdigde vertaling zowel de ambtstempel als de handtekening van de beëdigd vertaler.

Wij helpen u ook graag met het legalisatieproces wanneer dit nodig is

Een beëdigde vertaling is dus een officieel document dat voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Heeft u de vertaling in het buitenland nodig, dan is het raadzaam om de beëdigde vertaling te laten legaliseren door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Met name voor gebruik in het buitenland vormt deze legalisatie een extra zekerheid dat de beëdigde vertaling Zweeds door de autoriteiten in dat land zal worden geaccepteerd. Voor Zweden is het Apostilleverdrag van toepassing, dus een uitvoerige legalisatieprocedure hoeft niet te worden doorlopen.

De locaties van de Nederlandse rechtbanken zijn: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Middelburg, Maastricht, Roermond, Den Bosch, Arnhem, Zutphen, Almelo, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen.

Onze vertalers zijn gebonden aan de gedragscode voor beëdigd vertalers

Onze beëdigd vertalers Zweeds volgen de gedragscode voor beëdigd tolken en vertalers inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Meer informatie

Deze website bevat veel informatie over beëdigde vertaling en aanverwante zaken. Wij raden u deze informatie goed door te lezen. Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact met ons opnemen voor meer informatie via de e-mail (info@beedigdevertaling.eu). Wij zijn een online vertaalbureau, maar indien gewenst verwelkomen wij u graag op ons kantoor in Utrecht om u verder te adviseren over de beëdigde vertaling van uw document.

Een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling Zweeds

U kunt bij ons eenvoudig een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling van uw document. Ga hiervoor op deze website naar het offerteaanvraagformulier en vul de benodigde gegevens in. Vergeet niet een scan bij te voegen van het document dat u wilt laten vertalen. Binnen 24 uur na indiening van uw aanvraag ontvangt u een gespecificeerde offerte met tarief en doorlooptijd.

Klik hier om direct een offerte aan te vragen.

beedigde vertaling Zweeds van officiële documenten