Wij zijn een professioneel vertaalbureau dat u graag helpt met een beëdigde vertaling Spaans!

U bent op zoek naar een beëdigde vertaling Spaans-Nederlands of een beëdigde vertaling Nederlands-Spaans van een officieel document zoals een diploma, overeenkomst, notariële akte, processtuk of uittreksel uit de burgerlijke stand. Bij ons ben u hiervoor aan het juiste adres. Wij verzorgen dagelijks de beëdigde vertaling van officiële documenten en menen derhalve dat wij u op dit gebied goed van dienst kunnen zijn.

beëdigde vertaling Duits

Officieel erkende vertalers

Al onze beëdigd vertalers Spaans hebben een officiële erkenning. Ze zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en staan ingeschreven in het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch.

Nauwgezette kwaliteitsprocedure

Wij werken volgens een nauwgezette kwaliteitsprocedure. Iedere beëdigde vertaling wordt gemaakt door een ervaren beëdigd vertaler en vervolgens gecontroleerd door een tweede beëdigd vertaler op zaken als terminologie, stijl, volledigheid, spelling en stijl. U ontvangt u dus in alle gevallen een gereviseerde beëdigde vertaling Spaans van uw officiële document.

Waaruit bestaat een beëdigde vertaling Spaans?

Bij een beëdigde vertaling wordt de vertaling aan het originele document gehecht. Bovendien zit er altijd een verklaring van de beëdigd vertaler Spaans bij de beëdigde vertaling dat deze vertaling waarheidsgetrouw is aan het brondocument en naar eer en weten is gemaakt. Voorts staan op de beëdigde vertaling de handtekening en ambtstempel van de beëdigd vertaler.

Legalisatie

Een beëdigde vertaling is dus een officieel document dat voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Heeft u de vertaling in het buitenland nodig, dan is het raadzaam om de beëdigde vertaling te laten legaliseren door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Met name voor gebruik in het buitenland vormt deze legalisatie een extra zekerheid dat de beëdigde vertaling Spaans door de autoriteiten in het buitenland zal worden geaccepteerd. Voor Spanje volstaat de verkorte legalisatieprocedure (plaatsing Apostille), maar voor Latijns-Amerika dient soms ook de uitvoerige legalisatieprocedure te worden gevolgd. 

De locaties van de Nederlandse rechtbanken zijn: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Middelburg, Maastricht, Roermond, Den Bosch, Arnhem, Zutphen, Almelo, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen.

Gedragscode

Onze beëdigd vertalers Duits volgen de gedragscode voor beëdigd tolken en vertalers inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Contact

Wilt u meer weten wat er allemaal bij de totstandkoming van een beëdigde vertaling komt kijken, leest dan eens rustig de informatie op deze website door. Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact met ons opnemen via de e-mail (info@beedigdevertaling.eu). Wij zijn een online vertaalbureau, maar indien gewenst verwelkomen wij u graag op ons kantoor in Utrecht om u verder te adviseren over de beëdigde vertaling van uw document.

Offerte voor een beëdigde vertaling Spaans

U kunt bij ons snel een eenvoudig een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling. Ga naar het offerteaanvraagformulier op deze website, vul uw gegevens in en voeg een scan van het te vertalen document bij. U ontvangt vervolgens binnen 24 uur een gespecificeerde offerte met vermelding van tarief en doorlooptijd.

Wilt u nu direct een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling, klik dan hier.