Heeft u een beëdigde vertaling Slowaaks-Nederlands of een beëdigde vertaling Nederlands-Slowaaks nodig van een notariële akte, diploma, overeenkomst, processtuk of uittreksel uit de burgerlijke stand? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen op regelmatige basis de beëdigde vertaling Slowaaks van officiële documenten en menen derhalve dat wij u op dit gebied goed van dienst kunnen zijn.

Wij werken uitsluitend met officieel erkende beëdigd vertalers Slowaaks. Al onze vertalers Slowaaks zijn beëdigd bij een Nederlandse rechtbank en staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch. 

Conform onze kwaliteitsprocedure wordt iedere beëdigde vertaling Slowaaks gemaakt door een ervaren beëdigd vertaler Slowaaks. Vervolgens laten wij de beëdigde vertaling Slowaaks nogmaals goed doornemen door een tweede beëdigd vertaler op zaken als terminologie, stijl, volledigheid, spelling en stijl. U ontvangt u dus in alle gevallen een gereviseerde beëdigde vertaling Slowaaks van uw officiële document.

Bij een beëdigde vertaling Slowaaks wordt de vertaling aan het originele document gehecht. Bij de beëdigde vertaling Slowaaks zit bovendien altijd een verklaring van de beëdigd vertaler Slowaaks dat de vertaling waarheidsgetrouw is aan het brondocument en naar eer en weten is gemaakt. Voorts staan op de beëdigde vertaling Slowaaks de handtekening en ambtstempel van de beëdigd vertaler. Een beëdigde vertaling Slowaaks is dus een officieel document dat voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. 

Het is raadzaam om de beëdigde vertaling Slowaaks te laten legaliseren door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Met name voor gebruik in het buitenland vormt deze legalisatie een extra zekerheid dat de beëdigde vertaling Slowaaks door de autoriteiten in het buitenland zullen worden geaccepteerd. De locaties van de Nederlandse rechtbanken zijn: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Middelburg, Maastricht, Roermond, Den Bosch, Arnhem, Zutphen, Almelo, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen. 

Onze beëdigd vertalers Slowaaks volgen de gedragscode voor beëdigd tolken en vertalers inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie. 

Wilt u meer weten wat er allemaal bij de totstandkoming van een beëdigde vertaling Slowaaks komt kijken, leest dan eens rustig de informatie op de website door. Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact met ons opnemen via de e-mail (info@beedigdevertaling.eu) of telefoon (030 27238 80). Indien gewenst verwelkomen wij u graag op ons kantoor in Utrecht om u verder te adviseren over de beëdigde vertaling Slowaaks van uw document.

U kunt bij ons snel een eenvoudig een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling Slowaaks. Ga naar het offerteaanvraagformulier elders op de ze website, vul uw gegevens in en voeg een scan van het te vertalen document bij. U ontvangt vervolgens binnen 24 uur een gespecificeerde offerte van ons met vermelding van tarief en doorlooptijd. 

Wilt u nu direct een offerte aanvragen vooor een beëdigde vertaling Slowaaks, klik dan hier.