U wilt eenvoudig, snel een professioneel een beëdigde vertaling Portugees ontvangen?

Wij zijn een in Utrecht geregistreerd vertaalbureau dat u graag van dienst is met een beëdigde vertaling Portugees-Nederlands of een beëdigde vertaling Nederlands-Portugees van een officieel document. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld een notariële akte, processtuk, uittreksel uit de burgerlijke stand, diploma of overeenkomst. Vrijwel dagelijks verzorgen wij de beëdigde vertaling van officiële documenten voor particulieren, bedrijven en instanties. We weten daarom wat er allemaal komt kijken bij de beëdigde vertaling van een document en geven u hierover graag advies.

beëdigde vertaling Portugees

Register beëdigde tolken en vertalers

Al onze beëdigd vertalers Portugees zijn vanuit overheidswege officieel erkend. Ze zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en staan ingeschreven in het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch. Via permanente educatie bij officiële instellingen houden zij hun vaardigheden bij. Dit is verplicht om de registratie in het Register te kunnen behouden. 

Officiële procedures voor optimale kwaliteit

Wij hebben nauw omschreven kwaliteitsprocedures. Onderdeel van deze procedure is dat iedere beëdigde vertaling wordt gemaakt door een ervaren beëdigd vertaler en vervolgens gecontroleerd door een tweede beëdigd vertaler op zaken als stijl, terminologie, volledigheid, spelling en interpunctie. U ontvangt u dus altijd van ons een gereviseerde beëdigde vertaling Portugees van uw officiële document.

Hoe komt een beëdigde vertaling Portugees tot stand?

Bij een beëdigde vertaling wordt de vertaling aan het originele document gehecht. Bovendien zit er altijd een verklaring van de beëdigd vertaler Portugees bij de beëdigde vertaling dat deze vertaling waarheidsgetrouw is aan het brondocument en naar eer en weten is gemaakt. Voorts staan op de beëdigde vertaling de handtekening en ambtstempel van de beëdigd vertaler.

Aanvullende optie: legalisatie

Een beëdigde vertaling is dus een officieel document dat voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Heeft u de vertaling in het buitenland nodig, dan is het raadzaam om de beëdigde vertaling te laten legaliseren door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Met name voor gebruik in het buitenland vormt deze legalisatie een extra zekerheid dat de beëdigde vertaling Portugees door de autoriteiten in het buitenland zal worden geaccepteerd. Voor Portugal en Brazilië volstaat de verkorte legalisatieprocedure (plaatsing Apostille). Voor Portugeessprekende Afrikaanse landen moet doorgaans de uitvoerige legalisatieprocedure worden gevolgd.

De locaties van de Nederlandse rechtbanken zijn: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Middelburg, Maastricht, Roermond, Den Bosch, Arnhem, Zutphen, Almelo, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen.

Professionaliteit en beroepsattitude

Onze beëdigd vertalers Portugees volgen de gedragscode voor beëdigd tolken en vertalers inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten wat er allemaal bij de totstandkoming van een beëdigde vertaling komt kijken, leest dan eens rustig de informatie op deze website door. Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact met ons opnemen via de e-mail (info@beedigdevertaling.eu). Wij zijn een online vertaalbureau, maar indien gewenst verwelkomen wij u graag op ons kantoor in Utrecht om u verder te adviseren over de beëdigde vertaling van uw document.

En offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling Portugees

U kunt bij ons snel een eenvoudig een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling. Ga naar het offerteaanvraagformulier op deze website, vul uw gegevens in en voeg een scan van het te vertalen document bij. U ontvangt vervolgens binnen 24 uur een gespecificeerde offerte met vermelding van tarief en doorlooptijd.

Wilt u nu direct een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling, klik dan hier.

beedigde vertaling Portugees van officiële documenten