U zoekt een betrouwbare partij die u kan helpen met een beëdigde vertaling Italiaans.

Wij zijn een in Utrecht geregistreerd vertaalbureau dat u graag van dienst is met een beëdigde vertaling Italiaans-Nederlands of een beëdigde vertaling Nederlands-Italiaans van een officieel document. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een notariële akte, processtuk, uittreksel uit de burgerlijke stand, diploma of overeenkomst. Wij verzorgen op dagelijkse basis de beëdigde vertaling van officiële documenten voor particulieren, bedrijven en instanties. Daarom weten wij wat er allemaal komt kijken bij de beëdigde vertaling van een document en zijn u op dit punt graag van dienst.

beëdigde vertaling Italiaans

Al onze vertalers zijn officieel erkend en geregistreerd

Onze beëdigd vertalers Italiaans hebben een officiële erkenning. Ze zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en staan ingeschreven in het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch. Via permanente educatie bij officiële instellingen houden zij hun vaardigheden bij. Dit is vanuit overheidswege verplicht. 

Onze vertalers houden zich nauwgezet aan de officiële procedures

Wij werken volgens een vastgelegde kwaliteitsprocedure. Onderdeel van deze procedure is dat iedere beëdigde vertaling wordt gemaakt door een ervaren beëdigd vertaler en vervolgens gecontroleerd door een tweede beëdigd vertaler op zaken als stijl, terminologie, volledigheid, spelling en interpunctie. U ontvangt u dus altijd van ons een gereviseerde beëdigde vertaling Italiaans van uw officiële document.

Wat is nou precies een beëdigde vertaling Italiaans?

Bij een beëdigde vertaling wordt de vertaling aan het originele document gehecht. Bovendien zit er altijd een verklaring van de beëdigd vertaler Italiaans bij de beëdigde vertaling dat deze vertaling waarheidsgetrouw is aan het brondocument en naar eer en weten is gemaakt. Voorts staan op de beëdigde vertaling de handtekening en ambtstempel van de beëdigd vertaler.

Legalisatie

Een beëdigde vertaling is dus een officieel document dat voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Heeft u de vertaling in het buitenland nodig, dan is het raadzaam om de beëdigde vertaling te laten legaliseren door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Met name voor gebruik in het buitenland vormt deze legalisatie een extra zekerheid dat de beëdigde vertaling Italiaans door de autoriteiten in het buitenland zal worden geaccepteerd. Voor Italië volstaat de verkorte legalisatieprocedure (plaatsing Apostille).

De locaties van de Nederlandse rechtbanken zijn: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Middelburg, Maastricht, Roermond, Den Bosch, Arnhem, Zutphen, Almelo, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen.

Gedragscode

Onze beëdigd vertalers Italiaans volgen de gedragscode voor beëdigd tolken en vertalers inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Contact

Wilt u meer weten wat er allemaal bij de totstandkoming van een beëdigde vertaling komt kijken, leest dan eens rustig de informatie op deze website door. Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact met ons opnemen via de e-mail (info@beedigdevertaling.eu). Wij zijn een online vertaalbureau, maar indien gewenst verwelkomen wij u graag op ons kantoor in Utrecht om u verder te adviseren over de beëdigde vertaling van uw document.

Offerte voor een beëdigde vertaling Italiaans

U kunt bij ons snel een eenvoudig een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling. Ga naar het offerteaanvraagformulier op deze website, vul uw gegevens in en voeg een scan van het te vertalen document bij. U ontvangt vervolgens binnen 24 uur een gespecificeerde offerte met vermelding van tarief en doorlooptijd.

Wilt u nu direct een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling, klik dan hier.

beedigde vertaling Italiaans van officiële documenten