Wij verzorgen de beëdigde vertaling Frans van uw documenten

Zoekt u een vertaalbureau dat u kan helpen met een beëdigde vertaling Frans-Nederlands of een beëdigde vertaling Nederlands-Frans van een formeel document zoals een diploma, uittreksel uit de burgerlijke stand, overeenkomst of processtuk? Wij helpen u hier graag mee. Dagelijks verzorgen wij beëdigde vertalingen van officiële documenten en daar kunnen wij u op dit gebied goed van dienst zijn.

beëdigde vertaling Frans

Onze kwaliteitsprocedure voor een beëdigde vertaling Frans

Wij werken volgens een nauwgezette kwaliteitsprocedure. Iedere beëdigde vertaling wordt gemaakt door een ervaren beëdigd vertaler en vervolgens gecontroleerd door een tweede beëdigd vertaler op zaken als terminologie, stijl, volledigheid, spelling en stijl. U ontvangt u dus in alle gevallen een gereviseerde beëdigde vertaling van uw officiële document.

Bij een beëdigde vertaling wordt de vertaling aan het originele document gehecht. Bovendien zit er altijd een verklaring van de beëdigd vertaler Frans bij de beëdigde vertaling dat deze vertaling waarheidsgetrouw is aan het brondocument en naar eer en weten is gemaakt. Verder vindt u op de beëdigde vertaling de handtekening en ambtstempel van de beëdigd vertaler.

Al onze beëdigd vertalers Frans hebben een vertaalopleiding gevolgd en zijn officiëel erkend. Ze zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en staan ingeschreven in het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch.

Een beëdigde vertaling voor officiële doeleinden

Een beëdigde vertaling Frans is dus een officieel document dat voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Heeft u de vertaling in het buitenland nodig, dan is het raadzaam om de beëdigde vertaling  te laten legaliseren door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Met name voor gebruik in het buitenland vormt deze legalisatie een extra zekerheid dat de beëdigde vertaling Frans door de autoriteiten in het buitenland zal worden geaccepteerd. Voor Frankrijk is de verkorte legalisatieprocedure (Apostille) toereikend. Voor veel landen buiten Europa geldt de uitvoerige legalisatieprocedure. Wij adviseren u hier graag bij.

De locaties van de Nederlandse rechtbanken zijn: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Middelburg, Maastricht, Roermond, Den Bosch, Arnhem, Zutphen, Almelo, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen.

Al onze beëdigd vertalers Frans werken volgens de gedragscode voor beëdigd tolken en vertalers inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn belangrijke zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie. Zo weet u dat uw documenten bij ons in goede handen zijn.

Meer informatie en offerte

Wilt u meer weten wat er allemaal bij de totstandkoming van een beëdigde vertaling Frans komt kijken. Lees dan eens rustig de informatie op deze website door. Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact met ons opnemen via de e-mail (info@beedigdevertaling.eu). Wij zijn een online vertaalbureau, maar indien gewenst verwelkomen wij u graag op ons kantoor in Utrecht om u verder te adviseren over de beëdigde vertaling van uw document.

U kunt bij ons snel een eenvoudig een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling. Ga naar het offerteaanvraagformulier op deze website, vul uw gegevens in en voeg een scan van het te vertalen document bij. U ontvangt vervolgens binnen 24 uur een gespecificeerde offerte met vermelding van tarief en doorlooptijd.

Wilt u nu direct een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling Frans, klik dan hier.

beedigde vertaling Frans van officiële documenten