Heeft u een beëdigde vertaling Engels-Nederlands of een beëdigde vertaling Nederlands-Engels nodig van een notariële akte, diploma, overeenkomst, processtuk of uittreksel uit de burgerlijke stand? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen op regelmatige basis de beëdigde vertaling van officiële documenten en menen derhalve dat wij u op dit gebied goed van dienst kunnen zijn.

beëdigde vertaling Engels

Wij werken uitsluitend met officieel erkende beëdigd vertalers. Al onze vertalers Engels zijn beëdigd bij een Nederlandse rechtbank en staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch.

Kwaliteitsprocedure

Conform onze kwaliteitsprocedure wordt iedere beëdigde vertaling gemaakt door een ervaren beëdigd vertaler. Vervolgens laten wij de beëdigde vertaling nogmaals goed doornemen door een tweede beëdigd vertaler op zaken als terminologie, stijl, volledigheid, spelling en stijl. U ontvangt u dus in alle gevallen een gereviseerde beëdigde vertaling van uw officiële document.

Bij een beëdigde vertaling wordt de vertaling aan het originele document gehecht. Bij de beëdigde vertaling zit bovendien altijd een verklaring van de beëdigd vertaler Engels dat de vertaling waarheidsgetrouw is aan het brondocument en naar eer en weten is gemaakt. Voorts staan op de beëdigde vertaling de handtekening en ambtstempel van de beëdigd vertaler.

Uw beëdigde vertaling Engels is een officieel erkend document

Een beëdigde vertaling is dus een officieel document dat voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Het is raadzaam om de beëdigde vertaling Engels te laten legaliseren door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Met name voor gebruik in het buitenland vormt deze legalisatie een extra zekerheid dat de beëdigde vertaling Engels door de autoriteiten in het buitenland zullen worden geaccepteerd.

De locaties van de Nederlandse rechtbanken zijn: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Middelburg, Maastricht, Roermond, Den Bosch, Arnhem, Zutphen, Almelo, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen.

Gedragscode

Onze beëdigd vertalers Engels volgen de gedragscode voor beëdigd tolken en vertalers inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Extra informatie

Wilt u meer weten wat er allemaal bij de totstandkoming van een beëdigde vertaling komt kijken, leest dan eens rustig de informatie op de website door. Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact met ons opnemen via de e-mail (info@beedigdevertaling.eu). Wij zijn een online vertaalbureau, maar verwelkomen u indien gewenst ook graag op ons kantoor in Utrecht om u verder te adviseren over de beëdigde vertaling van uw document.

Offerte voor een beëdigde vertaling Engels

U kunt bij ons snel een eenvoudig een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling. Ga naar het offerteaanvraagformulier elders op de ze website, vul uw gegevens in en voeg een scan van het te vertalen document bij. U ontvangt vervolgens binnen 24 uur een gespecificeerde offerte van ons met vermelding van tarief en doorlooptijd.

Wilt u nu direct een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling Engels, klik dan hier.

beëdigde vertaling Engels van officieel document