Wij zijn u graag van dienst met een beëdigde vertaling Duits!

U bent op zoek naar een beëdigde vertaling Duits-Nederlands of een beëdigde vertaling Nederlands-Duits van een officieel document zoals een notariële akte, diploma, overeenkomst, processtuk of uittreksel uit de burgerlijke stand. Bij ons ben u hiervoor aan het juiste adres. Wij verzorgen dagelijks de beëdigde vertaling van officiële documenten en menen derhalve dat wij u op dit gebied goed van dienst kunnen zijn.

beëdigde vertaling Duits

Officieel erkende vertalers

Al onze beëdigd vertalers Duits hebben een officiële erkenning. Ze zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en staan ingeschreven in het landelijk Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch.

Nauwgezette kwaliteitsprocedure

Wij werken volgens een nauwgezette kwaliteitsprocedure. Iedere beëdigde vertaling wordt gemaakt door een ervaren beëdigd vertaler en vervolgens gecontroleerd door een tweede beëdigd vertaler op zaken als terminologie, stijl, volledigheid, spelling en stijl. U ontvangt u dus in alle gevallen een gereviseerde beëdigde vertaling Duits van uw officiële document.

Waaruit bestaat een beëdigde vertaling Duits?

Bij een beëdigde vertaling wordt de vertaling aan het originele document gehecht. Bovendien zit er altijd een verklaring van de beëdigd vertaler Duits bij de beëdigde vertaling dat deze vertaling waarheidsgetrouw is aan het brondocument en naar eer en weten is gemaakt. Voorts staan op de beëdigde vertaling de handtekening en ambtstempel van de beëdigd vertaler.

Legalisatie

Een beëdigde vertaling is dus een officieel document dat voor officiële doeleinden kan worden gebruikt. Heeft u de vertaling in het buitenland nodig, dan is het raadzaam om de beëdigde vertaling te laten legaliseren door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven. Met name voor gebruik in het buitenland vormt deze legalisatie een extra zekerheid dat de beëdigde vertaling Duits door de autoriteiten in het buitenland zal worden geaccepteerd. Voor Duitsland volstaat de verkorte legalisatieprocedure (plaatsing Apostille).

De locaties van de Nederlandse rechtbanken zijn: Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Breda, Middelburg, Maastricht, Roermond, Den Bosch, Arnhem, Zutphen, Almelo, Zwolle, Assen, Leeuwarden, Groningen.

Gedragscode

Onze beëdigd vertalers Duits volgen de gedragscode voor beëdigd tolken en vertalers inzake beroepsattitude, professionaliteit, collegialiteit en beroepsuitoefening. In deze gedragscode zijn zaken vastgelegd als kwaliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht, competentie en permanente educatie.

Contact

Wilt u meer weten wat er allemaal bij de totstandkoming van een beëdigde vertaling komt kijken, leest dan eens rustig de informatie op deze website door. Uiteraard kunt u ook te allen tijde contact met ons opnemen via de e-mail (info@beedigdevertaling.eu). Wij zijn een online vertaalbureau, maar indien gewenst verwelkomen wij u graag op ons kantoor in Utrecht om u verder te adviseren over de beëdigde vertaling van uw document.

Offerte voor een beëdigde vertaling Duits

U kunt bij ons snel een eenvoudig een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling. Ga naar het offerteaanvraagformulier op deze website, vul uw gegevens in en voeg een scan van het te vertalen document bij. U ontvangt vervolgens binnen 24 uur een gespecificeerde offerte met vermelding van tarief en doorlooptijd.

Wilt u nu direct een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling, klik dan hier.