Een beëdigd vertaler voor professionele vertalingen

 

beëdiging van officieel document door beëdigd vertaler

proces van beëdiging door beëdigd vertaler

Wet beëdigde tolken en vertalers

Conform de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) van 1 januari 2009 mag een beëdigde vertaling alleen worden afgegeven door een beëdigd vertaler, dat wil zeggen een vertaler die in het Register beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch staat ingeschreven. Daarnaast dient de vertaler te zijn beëdigd door een Nederlandse rechtbank en bij een of meerdere rechtbanken te staan geregistreerd. Bij deze rechtbank(en) kan de handtekening van de beëdigd vertaler worden gelegaliseerd door middel van de afgifte van een apostille of een legalisatiestempel.

De Wet beëdigde tolken en vertalers stelt strenge eisen aan de beëdigd vertaler. In het Rbtv worden tolken en vertalers opgenomen die aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Zij hebben (in de regel via een hbo-diploma van een tolk- of vertaalopleiding of een door Bureau Btv erkende toets) aangetoond te beschikken over de benodigde taal- en cultuurkennis, vertaalvaardigheid en –attitude. Bovendien hebben zij een recente Verklaring omtrent het gedrag overlegd.

Gedragscode voor de beëdigd vertaler

Sinds 22 september 2009 geldt de nieuwe gedragscode voor beëdigd vertalers (zie Staatscourant van 14 oktober 2009). Deze gedragscode is bedoeld als richtlijn voor beëdigd vertalers in hun dagelijkse beroepspraktijk. Hij bevat het geheel aan normen en waarden die naar heersende opvattingen door beëdigd vertalers in acht moeten worden genomen bij de uitoefening van hun beroep. De gedragscode is gebaseerd op een tekst die in Europees verband is opgesteld door een groot aantal nationale brancheverenigingen van tolken en vertalers.

In de Gedragscode voor tolken en vertalers worden zaken omschreven als de algemene beroepsattitude (kwaliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, geheimhouding, auteursrecht), professionaliteit (competentie, permanente educatie), collegialiteit (mededinging, reclame, wederzijdse ondersteuning en overname van opdrachten) en beroepsuitoefening (opdrachtaanvaarding, overeenkomsten en vakuitoefening). Daarnaast staat er omschreven wat er dient te gebeuren bij geschillen.

De beëdigd vertaler

Al onze beëdigd vertalers zijn ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers, staan bij een of meerdere Nederlandse rechtbanken geregistreerd en onderschrijven de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Als u besluit door ons vertaalbureau een beëdigde vertaling van uw officieel document te laten verzorgen, kunt u er derhalve van uitgaan dat uw beëdigde vertaling aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet en internationaal wordt erkend.

Uitstekende service

Vraag een offerte voor een beëdigde vertaling aan via ons offerteaanvraagformulier en u ontvangt binnen enkele uren een gespecificeerde offerte.

img

Ik had snel een beëdigde vertaling nodig van mijn diploma in het Engels. Na aanvraag ontving ik binnen 2 uur een duidelijke offerte. Na betaling van het offertebedrag had ik de beëdigde vertaling binnen 3 dagen in huis. Ik kreeg daarnaast ook advies over het legalisatietraject dat ik moest doorlopen om mijn diploma in het buitenland erkend te krijgen. Geweldige service!

Caroline Nootenboom