Legaliseren van een beëdigde vertaling met een apostille

Bij gebruik van een beëdigde vertaling in het buitenland is legalisatie door middel van een apostille soms verplicht. De aanvragende instantie in het buitenland is de enige partij die kan zeggen over legalisatie ook echt vereist is.

Net als alle andere landen van de EU is Nederland aangesloten bij het zoheten Apostilleverdrag. Een apostille is in feite een sticker met handtekening van de rechtbank die op de beëdigde vertaling wordt geplakt en wordt voorzien van een of meerdere stempels van de rechtbank. Na de beëdiging kan de apostille door de beëdigd vertaler worden afgehaald bij de rechtbank waarbij de beëdigd vertaler staat ingeschreven. Zo heeft u 100% zekerheid dat de beëdigde vertaling daadwerkelijk wordt geaccepteerd in de landen die aan het Apostilleverdag deelnemen.

Voor welke documenten geldt het Apostilleverdrag?

  • documenten van de burgerlijke stand
  • diploma’s, getuigschriften
  • documenten van rechterlijke instanties (deurwaarder, Openbaar Ministerie)
  • notariële akten met betrekking tot bijvoorbeeld de aankoop van een huis of het overlijden van een familielid
  • officiële verklaringen

Gebruik documenten binnen de EU

Heeft u een of meer openbare documenten uit een land dat lid is van de Europese Unie (EU)? En wilt u die documenten in een ander EU-land gebruiken? Documenten van een overheid of rechterlijke instantie uit de Europese Unie hoeven meestal niet vertaald te worden. Het kan soms wel zo zijn dat u het document moet laten aanvullen met een meertalig modelformulier.

Een meertalig modelformulier vraagt u aan bij de instantie die het document afgeeft. Bekijk het overzicht van alle openbare documenten die u vrij kunt gebruiken binnen de EU op de website van European Justice.

Waar is de Apostille verkrijgbaar?

De apostille kan worden verkregen bij de rechtbank waarbij de beëdigd vertaler staat ingeschreven. Het overzicht van rechtbanken vindt u hier. Ons vertaalbureau kan de apostille voor u verzorgen. In de offerte die u van ons krijgt worden de aanvullende kosten hiervoor weergegeven.

In welke landen is uw beëdigde vertaling met apostille geldig?

Uw beëdigde vertaling is met een apostille geldig in alle landen die meedoen aan het Apostilleverdrag.

 

Apostille